I. Český Lawn - Tennis Klub Praha

telefon

222 316 317

Home » Contacts
Home » Contacts

Kontakty

ADRESA / ADDRESS
I. ČLTK Praha
Štvanice 38
170 00 Praha 7

číslo bankovního účtu / bank account number: 1471509/0300
(pouze pro platby za tréninky a členství / only training and memebership payment)

Sekretářka / Secretary
Martina Plocová
604 230 721
plocova@cltk.cz

Hlavní manažer klubu / General club manager
Vladislav Šavrda
603 409 475
savrda@cltk.cz

Manažer pro správu / Manager of club facility
Mgr. Martin Šustr
724 432 073
sustr@cltk.cz nebo sprava@cltk.cz

Sportovní ředitel / Sports director
Petr Vaníček
739 220 233
vanicek@cltk.cz

Vedoucí trenér tenisové školy / Tennis school head coach
pro hráče do 9 let / for players U9

Mgr. Jan Pecha, Ph.D.
721 663 118
pecha@cltk.cz

Recepce (rezervace kurtů) / Reception (courts reservations)
222 316 317
recepce@cltk.cz

Webmaster
webmaster@cltk.cz

Klubová kancelář (stálé rezervace) / Office (permanent reservations)
mobil: 604 230 721
fax: 222 316 318

Our players results

Rychlý kontakt