I. Český Lawn - Tennis Klub Praha

telefon

222 316 317

Ceník

Ceník na letní období 2022

(ceník tréninků na venkovních kurtech platný do 30.9.2022)

Trénink individuální ... 600,- Kč / jednotlivec / 1 hodina trenér + kurt

Trénink ve dvojici ... 300,- Kč / jednotlivec / 1 hodina trenér + kurt

Trénink ve trojici ... 200,- Kč / jednotlivec / 1 hodina trenér + kurt

Trénink ve skupině ... 200,- Kč / jednotlivec / 1 hodina trenér + kurt

Ceník na zimní období 2022/23

(ceník tréninků v hale platný od 3.10.2022 do 10.4.2023)

Trénink individuální ... 1.200,- Kč / jednotlivec / 1 hodina trenér + kurt

Trénink ve dvojici ... 600,- Kč / jednotlivec / 1 hodina trenér + kurt

Trénink ve trojici ... 400,- Kč / jednotlivec / 1 hodina trenér + kurt

Trénink ve skupině (začátečníci) ... 350,- Kč / jednotlivec / 1 hodina trenér + minikurt

 

Dokumenty ke stažení:

 

Výsledky našich hráčů

  • Letní kempy 2023

    Tenisová škola I.ČLTK Praha zveřejnila termíny letních prázdninových kempů pro děti (dop. pro ročníky 2018-2014).

  • Ing. PETR ŠIMŮNEK byl zvolen novým prezidentem klubu

    Vážení členové klubu, oznamujeme vám tímto, že dne 22.6.2022 rezignoval na funkci člena výboru a prezidenta klubu prof. Václav Klaus. Vykonával tuto funkci po dobu 11 let, zvolení prezidentem klubu proběhlo v době, kdy byl ještě zároveň v pozici prezidenta České republiky. Výbor klubu mu za tuto práci pro I.ČLTK Praha poděkoval a vyjádřil přání, aby prof. Václav Klaus zůstal i nadále čestným členem klubu, kterým se stal v roce 1993. Do devítičlenného výboru byl jednomyslně kooptován Mgr. Martin Šustr, který již 5 let vykonává funkci manažera pro správu areálu. Na své schůzi dne 14.7.2022 výbor I.ČLTK Praha zvolil novým prezidentem klubu Ing. Petra Šimůnka, který je již 32 let členem výboru, kde zastává také funkci ekonoma klubu a současně pak působí od roku 2014 v pozici viceprezidenta CTC (Centuries Tennis Clubs) se sídlem v Lausanne.

Rychlý kontakt