I. Český Lawn - Tennis Klub Praha

telefon

608 974 974

Úvodní strana » Články » Dopis členům a hráčům I.ČLTK Praha
Úvodní strana » Články » Dopis členům a hráčům I.ČLTK Praha

Dopis členům a hráčům I.ČLTK Praha

Vážení členové klubu, 

dovolujeme si vás oslovit v situaci, kdy každý má jistě řadu starostí se svými blízkými i s organizací svého zaměstnání nebo podnikání. Ale vzhledem k tomu, že jsme mnohdy uvězněni ve svých domovech, jistě si najdete také trochu času na přečtení tohoto e-mailu.

Vedení klubu se v těchto dnech musí zabývat zcela závažnou otázkou, a tou je   naplnění plánovaného rozpočtu, jenž ve svých důležitých položkách počítá s příjmy, na které jsou současně navázané i stálé a pravidelné platby (především energetické závazky a mzdy stálých pracovníků i OSVČ). Těmi jsou především členské příspěvky a tréninkové poplatky závodních hráčů. Proto se na všechny členy klubu obracíme s naléhavou prosbou o rychlé uhrazení členských příspěvků pro rok 2020. Chápeme, že v této chvíli nikdo neví, kdy se na naše kurty v plném rozsahu vrátíme, proto považujte tuto výzvu spíše jako apel na sounáležitost se svým klubem ve chvíli, kdy hrozí těžké ekonomické dopady na jeho chod. Co vám v této chvíli můžeme jednoznačně slíbit je připravenost venkovních kurtů na oficiální začátek letní sezóny ke dni 15.dubna.

Tato výzva platí velmi naléhavě i pro naše závodní hráče, ať už dospělé profesionály, nebo rodiče nezletilých juniorů a žáků. Chcete-li, aby o vás a vaše děti bylo i nadále kvalitně postaráno, očekáváme i od vás zaplacení členských příspěvků a tréninkových poplatků do 31.března. 

Všichni členové managementu klubu (za sekretariát Martina Plocová, za závodní tenis Petr Vaníček, za tenisovou školu Jan Pecha a z pozice manažerů Martin Šustr a Vladislav Šavrda) jsou vám denně k dispozici na telefonech i e-mailech a připraveni s vámi projednat veškeré problémy.

Za výbor klubu a management všem přeji brzký návrat do normálních poměrů a do svého klubu.

Vladislav Šavrda, manažer klubu

Seznam kontaktů:
Martina Plocová, sekretariát: plocova@cltk.cz / 604 230 721
Petr Vaníček, sportovní ředitel: pevanicek@seznam.cz / 739 220 233
Jan Pecha, vedoucí trenér tenisové školy: pecha@cltk.cz / 721 663 118
Martin Šustr, manažer správy areálu: sustr@cltk.cz / 724 432 073

Výsledky našich hráčů

Rychlý kontakt